Nyhetsarkiv

  • Utleie av barnehagen

  • Søknad om barnehageplass

    For å søke om barnehageplass må du gå inn på Ås kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket.