Andelsbarnehage

Barnehagen er en andelsbarnehage, dvs at alle familier i barnehagen må kjøpe en andel i barnehagen, som de får tilbake når barna slutter. Personalet med barn i barnehagen kjøper ikke andel, og kan dermed ikke sitte i styret. De er likevel en del av foreldreråd, som består av alle foreldrene med barn i barnehagen.