Småtroll

Småtroll er en avdeling for barn i alderen 0-3 år.

På Småtroll er det 14 barn og fire voksne. 
Vi legger stor vekt på å skape rolige og trygge omgivelser for lek og utfoldelse for de minste barna. I leketiden er vi voksne mye på gulvet og vi er med på å starte, verne og vidreutvikle leken. Vi går på turer etter barnas forutsetninger. Vi er fleksible på sove og spisetider.

 

Eposten til Småtroll er: Smatroll1996@gmail.com

Telefonnummret til Småtroll er: 40033484