Aldersinndelte grupper

Hver torsdag har Sjøskogen barnehage aldersinndelte grupper; Tigerklubben består av førskolebarna, turgruppa består av 4-åringene, Klatremusene består av 3-åringene og Småtroll som er ett til toåringene våre.

Tigerklubben jobber med skoleforberedende ting. Tigerklubben får også tilbud om skiskole (gjennom Norges skiforbund) i januar.

Turgruppa går på turer i nærmiljøet. Vi griller og lager mat i skogen. Leker, utforsker og forteller historier rundt bålet. Etter vi har spist spør vi barna hvor de har lyst til å gå og hva de har lyst til å spise ved neste tur. 

Klatremusene samler treåringene våres fra Bjørnebo og Revekroken. Klatremusene begynner alltid med en samlingsstund. Deretter har de frilek og organisert lek etter barnas interesser. De kan ha turer til biblioteket. Barnas medbestemmelse og medvirkning i alle aktivteter er viktig for Klatremusene.

Småtroll, de minste, er på avdelingen. Der har de frilek og/eller formingsaktivterer. De kan ha turer til biblioteket.