Aldersinndelte grupper

Grupper og førskoleklubb

Tigerklubben jobber med skoleforberedende ting. Tigerklubben får også tilbud om skiskole (gjennom Norges skiforbund) i januar.

Vi deler oss ofte i mindre grupper etter alder og vennskapsrelasjoner, på tvers av avdelingene.

Småtroll er gjerne en egen gruppe. De har mye frilek på avdelingen, formingsaktiviteter og de går på tilpassede turer i nærmiljøet.