Bærekraftig barnehage

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi i Sjøskogen barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har kosekvenser for fremtiden. Dette vil vi blant annet gjøre ved å sortere søppel og bruke gjenbruksstasjonen i nærområdet. Barna skal få naturopplevelser og oppleve tilhørighet til naturen, ved at vi går på turer.