Revekroken

Revekroken er en avdeling med barn i alderen 3-6 år.

På Revekroken er det  22 barn på 4 voksne. Vi er opptatt av å dele i mindre grupper etter alder og behov. Vi har fokus på leken og i leketiden er vi voksne med på å starte, verne og videreutvikle leken. Vi har fine turmål i skogen vi bruker på turdagene. Vi samarbeider med Bjørnebo og er opptatt av at barna skal få være på tvers av avdelingene for å utvikle vennskap.

Eposten til Revekroken er: revekroken@gmail.com 

Telefonnummret til Revekroken er 40032832