MyKid

Vi bruker Mykid som informasjonskanal i barnehagen. Mykid, en nettside og app til tlf., hvor all informasjon legges ut. Enkel sms og mailkontakt med barnehage og foreldre. Vi bruker også Mykid til å skrive om «dagen i dag» samt legger ut bilder fra dagen. Ved måneds slutt legger vi ut ett månedsbrev hvor vi evaluerer/vurderer forrige måned og sier noe om hva vi skal gjøre påfølgende måned.