Søknad om barnehageplass

For å søke om barnehageplass må du gå inn på Ås kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket.

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om Sjøskogen barnehage, ta kontakt med daglig leder, Eli Wolmersen på telefon: 64945804 eller på mail: eli@sjoskogen.no

 

Vi arrangerer Åpen dag i barnehagen lørdag 4.februar 2023 kl.11-12.30